Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Nolikums
Pēdējās izmaiņas veiktas:
31.10.2016

Latvijas Universitātes studentu konkurss ,,Fakultātes basketbola tribīnes”

Nolikums

1. Organizatori

Konkursu „Fakultātes basketbola tribīnēs” (turpmāk - Sacensības) organizē un vada Latvijas Universitātes Sporta Servisa Centrs (turpmāk - LU SSC), sadarbojoties ar Latvijas Universitātes Studentu padomi (turpmāk - LU SP).

2. Mērķi un uzdevumi

2.1. Popularizēt basketbolu Latvijas Universitātē (turpmāk - LU) kā sporta spēli, aktīvu atpūtu, veselīgu dzīvesveidu, ar pārliecību, ka basketbols ir iecienīta komandu sporta spēle, kura ir viegli pieejama un spēlējama jebkurā vietā un laikā.

2.2. Veicināt basketbola atpazīstamību LU studentu vidū, aicinot studentus apmeklēt basketbola komandas „Latvijas Universitāte” (turpmāk - BK LU) mājas spēles Olybet Latvijas Basketbola līgā (LBL).

2.3. Veicināt studentos vienotības un saliedēšanās izjūtu.

2.4. Noskaidrot konkursa „Fakultātes basketbola tribīnēs” uzvarētājus, pēc izstrādātajiem vērtēšanas kritērijiem.

3.Vieta un laiks

3.1. Konkurss notiek LBL BK LU mājas spēļu laikā, kuras notiek Rīgas Olimpiskajā Sporta centrā (Grostonas ielā 6b) pēc Latvijas Basketbola savienības apstiprināta grafika.

3.2. BK LU LBL 1.apļa spēļu grafiks:          

·         2.oktobris 17:00 LU – Barons/LDz

·         30.oktobris 17:00 LU – Ogre/Kumho Tyre

·         5.novembris 17:00 LU – Valmiera/ORDO

·         12.novembris 17:00 LU – Jūrmala/Fēnikss

·         19.novembris 15:00 LU – BK Ventspils

·         27.novembris 17:00 LU – BK Jēkabpils

·         7.janvāris 17:00 LU – Liepāja/Triobet

·         Papildus vēl spēles LBL 2.apļa ietvaros

 

3.3. Pilns BK LU aktuālais mājas spēļu grafiks atrodams vietnē  www.bk.lu.lv/kalend/aldaris-lbl/

4.Sacensību dalībnieki

4.1. Sacensībās tiek aicinātas piedalīties visu LU fakultāšu pašpārvalžu un aktīvu studentu organizētas komandas.

4.2. Komandā jābūt minimums 5 (pieciem) dalībniekiem.

4.3. Konkursā drīkst piedalīties jebkurš Latvijas Universitātes students.

5.Pieteikumi

5.1. Dalība konkursam jāapstiprina divkārši:

5.1.1. Vispirms organizatori jāinformē par komandas līdzdalību, nosūtot zemāk minēto informāciju uz e-pasta adresi elina.cervinska@lu.lv līdz 2015.gada 26.septembrim:

·         Komandas nosaukums (fakultāte);

·         Komandas pārstāvja/kontaktpersonas vārds uzvārds;

·         Komandas pārstāvja telefona numurs;

·         Komandas pārstāvja e-pasta adrese;

·         Balstoties uz BK LU spēļu grafiku, provizoriskie datumi komandas iesaistei konkursa norisē.

5.1.2. Nosūtot aizpildītu pieteikuma anketu, pirms komandas katras iesaistīšanās konkursa norisē organizatori jāinformē ne vēlāk kā 48 stundas pirms aktuālās spēles sākuma.

6. Sacensību norise

6.1. Sacensības tiek aizvadītas divās kārtās. Pirmā kārta (priekšsacīkstes, 15 spēles) risinās nolikuma 3.2. punkta minētā spēļu grafika ietvaros no 2.oktobra līdz aprīļa vidum (konkursa norises grafiks 2016.gada janvāra otrajai pusei un februāra sākumam tiks paziņots pēc Latvijas Basketbola savienības apstiprinājuma), savukārt otrā kārta (fināls, 1 spēle) notiks aprīļa vidū. Priekšsacīkstēs iespēja startēt būs katrai dalību apstiprinājušai komandai, savukārt finālā iekļūs žūrijas vērtējumā (4 komandai veiksmīgāko spēļu punktu kopsummā) četras labākās priekšsacīkšu komandas.

6.2. Pirms spēles sākuma organizatori ar fakultāšu komandu pārstāvju klātbūtnē veic izlozi, nosakot laiku/periodu, kurā attiecīgajai komandai būs iespēja uzņemties iniciatīvu (saukļu ierosināšana, BK LU piešķirtās fanu atribūtikas izmantošana u.c. priekšrocības). Iniciatīvas laiks/periods tiks sadalīts vienādās daļās attiecībā pret komandu skaitu konkrētajā spēlē.

6.3. Komandu uzdevums ir atraktīvā gaisotnē atbalstīt BK LU cīņā ar kādu no Aldaris LBL pretiniekiem. Komandu uzdevums ir būt ievērojamiem tribīnēs, ko vērtēs speciāli izveidota Sacensību žūrija.

6.4. Dalībniekiem, kuri atbalstīšanas procesā izmanto karogus, jāstāv tribīnes augšgalā vai sānu malā.

6.5. Katra mēneša beigās visas dalībnieku komandas tiks apkopotas saitē: http://www.facebook.com/fakultatesfano, kur tās kopējā balsojumā sacentīsies par mēneša komandas titulu.

6.6. Konkursa priekšsacīkšu un fināla uzvarētāji tiek noteikti pēc:

Žūrijas kritērijiem (70% no vērtējuma):

·         Vizuālais noformējums/koptēls;

·         Atbalsta saukļu oriģinalitāte;

·         Papildus atribūtu izmantošana;

·         Atsaucība uz spēles vadītāja piedāvātām aktivitātēm;

·         Atbalstīšanas intensitāte.

Žūrijas priekšsēdētāja novērojuma:

·         Dalībnieku skaits (15% no vērtējuma);

·         Piesaistīto spēles apmeklētāju skaits (15% no vērtējuma);

6.7. Katrs žūrijas un žūrijas priekšsēdētāja kritērijs tiek novērtēts skalā no 1 līdz 10 ( 1 – ļoti vāji, 10 – izcili). Žūrijas vērtējums tiek sniegts balstoties uz personīgām sajūtām un viedokli, savukārt žūrijas priekšsēdētāja kritēriju vērtējums balstās uz Pielikumā Nr.1. atspoguļotajām vērtējumu skalām.

6.8. Katrā spēlē komandas punkti tiek noteikti, summējot visu minēto kritēriju piešķirtos punktus un aprēķinot vidējo punktu kopsummu starp visiem žūrijas locekļiem, kā arī papildus punktu (vienu) saņem komanda, kurai piederošs ir konkrētās spēles atzītais ,,labākais fans''.

6.9. Visiem konkursa dalībniekiem, balstoties uz iepriekš iesniegto pieteikumu, tiek nodrošināta bezmaksas ieeja spēlē.

6.10. Lai kvalificētos konkursa finālam, komandai ir jāsasniedz viens no četriem augstākajiem rezultātiem žūrijas vērtējumā 4 spēļu kopsummā.

7. Žūrija

7.1. Sacensību žūrija sastāv no 5 locekļiem, kuru veido: divi LU SSC pārstāvji, divi LU SP pārstāvji un viens LU vadības pārstāvis. Neparedzētu apstākļu gadījumā žūrijas sastāvs var būt nepilnīgs, taču katru konkursa kārtu vērtēs ne mazāk kā 4 žūrijas locekļi no minētajām kategorijām.

7.2. Uzvarētāju nosaka balstoties uz 6.4. punktā minēto žūrijas kritēriju punktu summas vidējo un žūrijas priekšsēdētāja kritēriju atsevišķo rādītāju.

7.3. Viens žūrijas pārstāvis 1 komandai maksimāli var piešķirt 20 punktus.

7.4. Maksimālais punktu skaits 1 komandai ir 100 punkti.

7.5.Vienādu punktu gadījumā (gan priekšsacīkstēs, gan finālā) gala lēmumu pieņem žūrijas priekšsēdētājs Kārlis Dārznieks (LU SSC).

8. Kopvērtējuma uzvarētāju noteikšana

8.1. Pēc katras spēles, kurā piedalās sacensību dalībnieki, iegūtie rezultāti tiek publicēti kopvērtējuma tabulā, kas tiek publicēta BK LU mājas lapā (www.bk.lu.lv sadaļā ,,Faniem’’).

8.2. Fināls norisināsies vienas spēles ietvaros. Tajā iekļūs 4 komandas, kas priekšsacīkstēs būs sasniegušas vienu no četriem augstākajiem rezultātiem žūrijas vērtējumā 4 spēļu kopsummā. Konkursa organizatori patur tiesības mainīt finālposma komandu skaitu, par to brīdinot visu komandu pārstāvjus ne vēlāk kā 2 spēles pirms plānotā fināla norises).

9. Apbalvošana

9.1. Konkursa uzvarētāji iegūst galveno balvu – ceļojumu uz Zviedriju no TALLINK visai komandai.

9.2. Balva, kas ir ceļojums (galvenā balva) vai brauciens (sponsoru simpātiju balva), tiek nodrošināta maksimums 20 dalībniekiem, komandas pārstāvim pēc apbalvošanas iesniedzot oficiālu sarakstu (gadījumā, ja visa konkursa ietvaros fakultātes komandu epizodiski pārstāv vairāk kā 15 dalībnieki). Ceļojums vai brauciens var tikt nodrošināts tiem dalībniekiem, kas priekšsacīkšu un fināla ietvaros apmeklējuši vismaz 3 spēles.

9.3. 1.-3. vietas ieguvēji kopvērtējumā tiek apbalvoti ar atbalstītāju sarūpētajām balvām.

9.4. Ar atbalstītāju sarūpētām balvām var tikt sumināti arī katra posma dalībnieki.

10. Dalībnieku atbildība

10.1. Oficiāli norādītās komandas atbildīgās personas pienākumi ietver:

·         Uzturēt stabilu komunikāciju ar konkursa organizatoriem, nepieciešamības gadījumā sniedzot nepieciešamo informāciju vai citā veidā iesaistoties veiksmīgākā konkursa norisē;

·         Informēt konkursa organizatorus ne vēlāk kā 30 stundas pirms spēles sākuma gadījumā, ja fakultātes komanda attaisnojošu iemeslu dēļ uz iepriekš pieteikto spēli ierasties nevarēs;

·         Motivēt un iedrošināt savas komandas dalībniekus aktīvi atbalstīt LU basketbola komandu katrā spēlē, pirms tam veicot sagatavošanās darbus fanu saukļu, plakātu vai cita veida lietderīgu un atbilstošu kategoriju radīšanā.

10.2. Gadījumā, ka komanda neierodas uz iepriekš pieteikto spēli un nebrīdina par to konkursa organizatorus vismaz 30 stundas iepriekš, attiecīgās fakultātes komandai tiek piešķirti 10 (desmit) soda punkti, kas pirms finālistu noteikšanas tiks atņemti no fakultātes visaugstāk sasniegtā rezultāta kādā no citām konkursa ietvaros aizvadītajām spēlēm.

10.3. Žūrijas priekšsēdētāja kritērija ,,Piesaistīto apmeklētāju skaits’’ uzskaites kuponi nedrīkst tikt piedāvāti citiem spēles apmeklētājiem, kas ar iepriekš zināmu nolūku (apmeklēt spēli) ieradušies Rīgas Olimpiskajā Sporta centrā. Ja tā notiek, attiecīgās fakultātes komandai tiek piešķirti 10 (desmit) soda punkti, kas pirms finālistu noteikšanas tiks atņemti no fakultātes visaugstāk sasniegtā rezultāta kādā no citām konkursa ietvaros aizvadītajām spēlēm.

 

PIELIKUMS NR.1.

Žūrijas un žūrijas priekšsēdētāja vērtējuma kritēriju paskaidrojums

·         Vizuālais noformējums/koptēls;

Tiek vērtēts visu komandas dalībnieku vizuālais noformējums un vienots stils gan apģērbā, gan citās izpausmēs. Veidojot vizuālo komandas identitāti, var tikt iekļauti pārstāvēto fakultāti reprezentējoši elementi.

·         Atbalsta saukļu oriģinalitāte;

Tiek vērtēta komandas atbalsta saukļu oriģinalitāte un daudzveidība. Jo skanīgāki, atbilstošāki spēles situācijām un daudzveidīgāki būs paustie atbalsta saukļi, jo augstāks žūrijas vērtējums.

·         Papildus atribūtu izmantošana;

Tiek vērtēta komandu papildus atribūtu izmantošana – karogi, bungas, plakāti u.c. atribūtika atbalsta paušanai.

·         Atsaucība uz spēles vadītāja piedāvātām aktivitātēm;

Spēles vadītājs puslaika pārtraukumā un citos spēles brīžos var mudināt komandu dalībniekus iesaistīties dažādās aktivitātēs, kur galvenokārt tiks vērtēta dalībnieku vēlme un atsaucība iesaistīties. Gadījumā, ja spēles ietvaros šāda iespēja no vadītāja puses netiks piedāvāta, žūrijas vērtējumā aile komandām paliks tukša un vidējais punktu vērtējums tiks noteikts balstoties uz pārējiem kritērijiem.

·         Atbalstīšanas intensitāte.

Tiek vērtēta komandu atbalsta intensitāte visas spēles garumā, galvenokārt brīžos, kad nav komandas iniciatīvas laiks rosināt atbalsta saukļus. Augstāk tiks novērtētas komandas, kas saukļu bļaušanā pievienosies citu fakultāšu komandām.

·         Dalībnieku skaits (15% no rezultāta);

Balstoties uz komandas dalībnieku skaitu spēlē, tiek piešķirti papildus punkti pēc zemāk esošās skalas ar ierobežojumu 10.

 

o    5-6 dalībnieki – 30 punkti

o    7-8 dalībnieki – 40 punkti

o    9-10 dalībnieki – 50 punkti

o    11-12 dalībnieki – 60 punkti

o    13-14 dalībnieki – 70 punkti

o    15-16 dalībnieki – 80 punkti

o    17-18 dalībnieki – 90 punkti

o    19 vai vairāk dalībnieku – 100 punkti

 

·         Piesaistīto spēles apmeklētāju skaits (15% no rezultāta);

Konkursa organizatori komandu pārstāvjiem pēc dalības apstiprināšanas spēlē izsniedz 50 kuponus ar komandas/fakultātes identitāti, kas pret citu komandu kuponiem ir unikāli. Komandu uzdevums ar kuponu izdali un aģentēšanu panākt iespējami lielāku konkrētās spēles apmeklētāju skaitu, kas tiks novērtēts pēc zemāk esošās vērtējuma skalas.

Viens kupons nodrošina ieeju spēlē pēc 1+1 sistēmas: iegādājoties ieejas biļeti, otrs apmeklētājs to saņem bez maksas. Kupons ar samaksu pret biļetēm varēs tikt apmainīts kasē pie zāles ieejas.

Ieejas maksa LU basketbola komandas mājas spēlē ir 2 Eur, savukārt LU studentiem – 1 Eur. Par samazinātu ieejas maksu (1 Eur) spēli var apmeklēt arī skolnieki, pensionāri un invalīdi, savukārt bērni līdz 8 gadu vecumam un LU studentiem ar LU SSC uzlīmi uz apliecības ieeja ir BEZ MAKSAS.

Gadījumā, ja starp spēles apmeklētājiem ir dažādu minēto ieejas maksu kategoriju pārstāvji, bezmaksas ieeja tiek nodrošināta lētākās cenu kategorijas pārstāvim.

Balstoties uz to, tiek piešķirti papildus punkti pēc zemāk esošās skalas ar ierobežojumu 10. 

o    0 apmeklētāji – 0 punkti

o    1-6 apmeklētāji – 50 punkti

o    7-12 apmeklētāji – 60 punkti

o    13-18 apmeklētāji – 70 punkti

o    19-24 apmeklētāji – 80 punkti

o    25-30 apmeklētāji – 90 punkti

o    31 vai vairāk apmeklētāji – 100 punkti