Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Nolikums
Pēdējās izmaiņas veiktas:
09.10.2017

Latvijas Universitātes studentu konkurss ,,Fakultātes basketbola tribīnes”

Nolikums

1. Organizatori

Konkursu „Fakultātes basketbola tribīnēs” (turpmāk - Sacensības) organizē un vada Latvijas Universitātes Sporta Servisa Centrs (turpmāk - LU SSC), sadarbojoties ar Latvijas Universitātes Studentu padomi (turpmāk - LU SP).

2. Mērķi un uzdevumi

2.1. Popularizēt basketbolu Latvijas Universitātē (turpmāk - LU) kā sporta spēli, aktīvu atpūtu, veselīgu dzīvesveidu, ar pārliecību, ka basketbols ir iecienīta komandu sporta spēle, kura ir viegli pieejama un spēlējama jebkurā vietā un laikā.

2.2. Veicināt basketbola atpazīstamību LU studentu vidū, aicinot studentus apmeklēt basketbola komandas „Latvijas Universitāte” (turpmāk - BK LU) mājas spēles Olybet Latvijas Basketbola līgā (LBL).

2.3. Veicināt studentos vienotības un saliedēšanās izjūtu.

2.4. Noskaidrot konkursa „Fakultātes basketbola tribīnēs” uzvarētājus, pēc izstrādātajiem vērtēšanas kritērijiem.

3.Vieta un laiks

3.1. Konkurss notiek LBL BK LU mājas spēļu laikā, kuras notiek Elektrum Olimpiskajā centrā (Grostonas ielā 6b) pēc Latvijas Basketbola savienības apstiprināta grafika.

3.2. BK LU LBL 1.apļa spēļu grafiks:          

·         22.oktobris 18:00 LU – BK Jēkabpils

·         29.oktobris 18:00 LU – Valmiera/ORDO

·         12.novembris 18:00 LU – BK Ogre

·         3.decembris 18:00 LU – Betsafe/Liepāja

·         10.decembris 19:30 LU – BK Ventspils

·         20.decembris 19:30 LU – BK Ventspils

·         7.janvāris 18:00 LU - Jūrmala

·         Papildus vēl spēles LBL 2.apļa ietvaros

 

3.3. Pilns BK LU aktuālais mājas spēļu grafiks atrodams vietnē  basket.lv/lbllsbl/olybet-latvijas-basketbola-liga#stf

4.Sacensību dalībnieki

4.1. Sacensībās tiek aicinātas piedalīties visu LU fakultāšu pašpārvalžu un aktīvu studentu organizētas komandas.

4.2. Komandā jābūt minimums 5 (pieciem) dalībniekiem.

4.3. Konkursā drīkst piedalīties jebkurš Latvijas Universitātes esošais students.

5.Pieteikumi

5.1. Dalība konkursam jāapstiprina divkārši:

5.1.1. Vispirms organizatori jāinformē par komandas līdzdalību, nosūtot zemāk minēto informāciju uz e-pasta adresi elina.cervinska@lu.lv līdz 2017.gada 20.oktobrim:

·         Komandas nosaukums (fakultāte);

·         Komandas pārstāvja/kontaktpersonas vārds uzvārds;

·         Komandas pārstāvja telefona numurs;

·         Komandas pārstāvja e-pasta adrese;

·         Balstoties uz BK LU spēļu grafiku, provizoriskie datumi komandas iesaistei konkursa norisē.

6. Sacensību norise

6.1. Sacensības tiek aizvadītas divās kārtās. Pirmā kārta (priekšsacīkstes, 10 spēles) risinās nolikuma 3.2. punkta minētā spēļu grafika ietvaros no 22.oktobra līdz aprīļa vidum (konkursa norises grafiks 2017.gada februāra sākumam tiks paziņots pēc Latvijas Basketbola savienības apstiprinājuma), savukārt otrā kārta (fināls, 1 spēle) notiks aprīļa vidū (pēdējās BK LU mājas spēles laikā). Priekšsacīkstēs iespēja startēt būs katrai dalību apstiprinājušai komandai, savukārt finālā iekļūs žūrijas vērtējumā (4 komandai veiksmīgāko spēļu punktu kopsummā) četras labākās priekšsacīkšu komandas.

6.2. Pirms spēles sākuma organizatori ar fakultāšu komandu pārstāvju klātbūtnē veic izlozi, nosakot laiku/periodu, kurā attiecīgajai komandai būs iespēja uzņemties iniciatīvu (saukļu ierosināšana, BK LU piešķirtās fanu atribūtikas izmantošana u.c. priekšrocības). Iniciatīvas laiks/periods tiks sadalīts vienādās daļās attiecībā pret komandu skaitu konkrētajā spēlē.

6.3. Komandu uzdevums ir atraktīvā gaisotnē atbalstīt BK LU cīņā ar kādu no Olybet LBL pretiniekiem. Komandu uzdevums ir būt ievērojamiem tribīnēs, ko vērtēs speciāli izveidota Sacensību žūrija.

6.4. Dalībniekiem, kuri atbalstīšanas procesā izmanto karogus, jāstāv tribīnes augšgalā vai sānu malā.

6.5. Katra mēneša beigās visas dalībnieku komandas tiks apkopotas saitē: http://www.facebook.com/fakultatesfano, kur tās kopējā balsojumā sacentīsies par mēneša komandas titulu.

6.6. Konkursa priekšsacīkšu un fināla uzvarētāji tiek noteikti pēc:

Žūrijas kritērijiem (70% no vērtējuma):

·         Vizuālais noformējums/koptēls;

·         Atbalsta saukļu oriģinalitāte;

·         Papildus atribūtu izmantošana;

·         Atsaucība uz spēles vadītāja piedāvātām aktivitātēm;

·         Atbalstīšanas intensitāte.

Žūrijas priekšsēdētāja novērojuma:

·         Dalībnieku skaits (30% no vērtējuma);

6.7. Katrs žūrijas un žūrijas priekšsēdētāja kritērijs tiek novērtēts skalā no 1 līdz 10 ( 1 – ļoti vāji, 10 – izcili). Žūrijas vērtējums tiek sniegts balstoties uz personīgām sajūtām un viedokli, savukārt žūrijas priekšsēdētāja kritēriju vērtējums balstās uz Pielikumā Nr.1. atspoguļotajām vērtējumu skalām.

6.8. Katrā spēlē komandas punkti tiek noteikti, summējot visu minēto kritēriju piešķirtos punktus un aprēķinot vidējo punktu kopsummu starp visiem žūrijas locekļiem.

6.9. Visiem konkursa dalībniekiem, balstoties uz iepriekš iesniegto pieteikumu, tiek nodrošināta bezmaksas ieeja spēlē.

6.10. Lai kvalificētos konkursa finālam, komandai ir jāsasniedz viens no četriem augstākajiem rezultātiem žūrijas vērtējumā 4 spēļu kopsummā.

7. Žūrija

7.1. Sacensību žūrija sastāv no 5 locekļiem, kuru veido: divi LU SSC pārstāvji, divi LU SP pārstāvji un viens LU vadības pārstāvis. Neparedzētu apstākļu gadījumā žūrijas sastāvs var būt nepilnīgs, taču katru konkursa kārtu vērtēs ne mazāk kā 4 žūrijas locekļi no minētajām kategorijām.

7.2. Uzvarētāju nosaka balstoties uz 6.4. punktā minēto žūrijas kritēriju punktu summas vidējo un žūrijas priekšsēdētāja kritēriju atsevišķo rādītāju.

7.3. Viens žūrijas pārstāvis 1 komandai maksimāli var piešķirt 50 punktus.

7.4. Maksimālais punktu skaits 1 komandai ir 65 punkti (50 punkti žūrijas vidējā vērtējumā*0,7 + 100 punkti par komandas dalībnieku skaitu*0,3).

7.5.Vienādu punktu gadījumā (gan priekšsacīkstēs, gan finālā) gala lēmumu pieņem žūrijas priekšsēdētājs Kārlis Dārznieks (LU SSC).

8. Kopvērtējuma uzvarētāju noteikšana

8.1. Pēc katras spēles, kurā piedalās sacensību dalībnieki, iegūtie rezultāti tiek publicēti kopvērtējuma tabulā, kas tiek publicēta BK LU mājas lapā (www.bk.lu.lv sadaļā ,,Faniem’’).

8.2. Fināls norisināsies vienas spēles ietvaros. Tajā iekļūs 4 komandas, kas priekšsacīkstēs būs sasniegušas vienu no četriem augstākajiem rezultātiem žūrijas vērtējumā 4 spēļu kopsummā. Konkursa organizatori patur tiesības mainīt finālposma komandu skaitu, par to brīdinot visu komandu pārstāvjus ne vēlāk kā 2 spēles pirms plānotā fināla norises).

9. Apbalvošana

9.1. Konkursa uzvarētāji iegūst galveno balvu – platekrāna televizoru no LU SSC.

9.2. 1.-4. vietas ieguvēji kopvērtējumā tiek apbalvoti ar atbalstītāju sarūpētajām balvām.

9.3. Ar atbalstītāju sarūpētām balvām var tikt sumināti arī katra posma dalībnieki.

10. Dalībnieku atbildība

10.1. Oficiāli norādītās komandas atbildīgās personas pienākumi ietver:

·         Uzturēt stabilu komunikāciju ar konkursa organizatoriem, nepieciešamības gadījumā sniedzot nepieciešamo informāciju vai citā veidā iesaistoties veiksmīgākā konkursa norisē;

·         Informēt konkursa organizatorus ne vēlāk kā 30 stundas pirms spēles sākuma gadījumā, ja fakultātes komanda attaisnojošu iemeslu dēļ uz iepriekš pieteikto spēli ierasties nevarēs;

·         Motivēt un iedrošināt savas komandas dalībniekus aktīvi atbalstīt LU basketbola komandu katrā spēlē, pirms tam veicot sagatavošanās darbus fanu saukļu, plakātu vai cita veida lietderīgu un atbilstošu kategoriju radīšanā.

10.2. Gadījumā, ka komanda neierodas uz iepriekš pieteikto spēli un nebrīdina par to konkursa organizatorus vismaz 30 stundas iepriekš, attiecīgās fakultātes komandai tiek piešķirti 10 (desmit) soda punkti, kas pirms finālistu noteikšanas tiks atņemti no fakultātes visaugstāk sasniegtā rezultāta kādā no citām konkursa ietvaros aizvadītajām spēlēm.

 

PIELIKUMS NR.1.

Žūrijas un žūrijas priekšsēdētāja vērtējuma kritēriju paskaidrojums

·         Vizuālais noformējums/koptēls;

Tiek vērtēts visu komandas dalībnieku vizuālais noformējums un vienots stils gan apģērbā, gan citās izpausmēs. Veidojot vizuālo komandas identitāti, var tikt iekļauti pārstāvēto fakultāti reprezentējoši elementi.

·         Atbalsta saukļu oriģinalitāte;

Tiek vērtēta komandas atbalsta saukļu oriģinalitāte un daudzveidība. Jo skanīgāki, atbilstošāki spēles situācijām un daudzveidīgāki būs paustie atbalsta saukļi, jo augstāks žūrijas vērtējums.

·         Papildus atribūtu izmantošana;

Tiek vērtēta komandu papildus atribūtu izmantošana – karogi, bungas, plakāti u.c. atribūtika atbalsta paušanai.

·         Atsaucība uz spēles vadītāja piedāvātām aktivitātēm;

Spēles vadītājs puslaika pārtraukumā un citos spēles brīžos var mudināt komandu dalībniekus iesaistīties dažādās aktivitātēs, kur galvenokārt tiks vērtēta dalībnieku vēlme un atsaucība iesaistīties. Gadījumā, ja spēles ietvaros šāda iespēja no vadītāja puses netiks piedāvāta, žūrijas vērtējumā aile komandām paliks tukša un vidējais punktu vērtējums tiks noteikts balstoties uz pārējiem kritērijiem.

·         Atbalstīšanas intensitāte.

Tiek vērtēta komandu atbalsta intensitāte visas spēles garumā, galvenokārt brīžos, kad nav komandas iniciatīvas laiks rosināt atbalsta saukļus. Augstāk tiks novērtētas komandas, kas saukļu bļaušanā pievienosies citu fakultāšu komandām.

·         Dalībnieku skaits (30% no rezultāta);

Balstoties uz komandas dalībnieku skaitu spēlē, tiek piešķirti papildus punkti pēc zemāk esošās skalas.

 

o    5-6 dalībnieki – 30 punkti

o    7-8 dalībnieki – 40 punkti

o    9-10 dalībnieki – 50 punkti

o    11-12 dalībnieki – 60 punkti

o    13-14 dalībnieki – 70 punkti

o    15-16 dalībnieki – 80 punkti

o    17-18 dalībnieki – 90 punkti

o    19 vai vairāk dalībnieku – 100 punkti