Fanu atribūtika

BK "Latvijas Universitāte" piedāvā saviem līdzjutējiem iegādāties LU sejas aizsargmaskas.
Cena: 5 EUR

Sejas aizsargmaskas var iegādāties, rakstot uz e-pastu: sports@lu.lv